Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW)
Mã dự án7309317
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 395220 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 01/2019 0 0 19/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 02/2019 0 0 19/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 03/2019 0 0 15/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 04/2019 0 1679 15/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 05/2019 0 138 15/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 06/2019 0 0 15/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) 07/2019 0 10297 15/08/2019
Tổng số:   0 12114