Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3)
  Mã dự án7246253
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 1222/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 06/04/2018
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
  Tổng mức đầu tư 1333910 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 01/2020 0 0 22/06/2020
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 02/2020 0 0 22/06/2020
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 03/2020 0 0 22/06/2020
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 04/2020 0 0 22/06/2020
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 05/2020 1998 1998 22/06/2020
Tổng số:   1998 1998