Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1222/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 1333910 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 02/2019 0 0 27/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 03/2019 0 0 19/04/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 04/2019 0 1697 21/11/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 05/2019 0 10876 21/11/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 06/2019 0 0 11/07/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 07/2019 0 0 11/07/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 08/2019 0 0 23/09/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 09/2019 0 546 21/11/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 10/2019 0 607 21/11/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 11/2019 914 914 21/11/2019
Tổng số:   914 14640