Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1222/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 3002523 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 03/2019 0 0
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3) 04/2019 0 1697
Tổng số:   0 1697