Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2542/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 26/10/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 864258 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 01/2019 0 15034 01/03/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 02/2019 438 1544 11/03/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 03/2019 15640 11335 25/03/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 04/2019 25485 22525 04/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 05/2019 0 2970 23/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 06/2019 0 6067 11/06/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 07/2019 0 2270 17/07/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 08/2019 0 456 14/08/2019
Tổng số:   41563 62201