Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2542/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 26/10/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 864258 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện