Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2542/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 26/10/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 864258 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 01/2019 0 15034
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 02/2019 438 1544
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 03/2019 15640 11335
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) 04/2019 25485 17025
Tổng số:   41563 44938