Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7347901
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Ba Vì
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3068/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 14/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2020
Tổng vốn đầu tư 40378 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện