Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7347901
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Ba Vì
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3068/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 14/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2020
Tổng mức đầu tư 40378 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 01/2019 8 0 13/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 02/2019 11 0 05/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 03/2019 18 0 13/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 04/2019 60 0 13/05/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 05/2019 70 0 17/07/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020 06/2019 85 30 17/07/2019
Tổng số:   252 30