Thông tin dự án

Tên dự ánDự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7144583
Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt3077/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 14/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng vốn đầu tư 16181 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện