Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7356846
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt2973/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 17/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng vốn đầu tư 5195 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng giai đoạn 2011-2020 01/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng giai đoạn 2011-2020 02/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng giai đoạn 2011-2020 03/2019 0 0
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng giai đoạn 2011-2020 04/2019 20 20
Tổng số:   20 20