Thông tin dự án

Tên dự ánTăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
Mã dự án7347015
Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt3082/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 14/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2015
Tổng vốn đầu tư 19041 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 01/2019 0 0
Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 02/2019 0 0
Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 03/2019 30 0
Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 04/2019 20 0
Tổng số:   50 0