Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Krông HNăng
  Mã dự án7340669
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 831/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 22/04/2011
  Giai đoạn thực hiện 2011 - 2014
  Tổng mức đầu tư 15670 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Krông HNăng 01/2020 0 0 17/02/2020
Hồ Krông HNăng 02/2020 0 0 20/02/2020
Tổng số:   0 0