Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên
Mã dự án7380278
Đơn vị báo cáoTrung tâm lâm nghiệp nhiệt đới
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt2315
Ngày phê duyệt 10/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2020
Tổng mức đầu tư 15477 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 01/2019 0 0 13/02/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 02/2019 0 0 13/02/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 03/2019 0 0 26/03/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 04/2019 40 0 23/04/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 05/2019 50 52 31/05/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 06/2019 30 16 20/06/2019
Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên 07/2019 0 0 19/07/2019
Tổng số:   120 68