Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW)
Mã dự án7187248
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp (ban TW)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3251/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 01/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 314054 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) 01/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) 02/2019 0 0 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) 03/2019 3100 3100 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) 04/2019 1800 1800 {0}
Tổng số:   4900 4900