Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
  Mã dự án7306150
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1821; Ngày phê duyệt 28/06/2011
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
  Tổng mức đầu tư 433887 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện