Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Mã dự án7306150
Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1821
Ngày phê duyệt 28/06/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng vốn đầu tư 433887 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 01/2019 10000 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 02/2019 2000 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 03/2019 10000 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 04/2019 3000 0
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 13/2019 0 890
Tổng số:   25000 890