Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Mã dự án7306150
Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1821
Ngày phê duyệt 28/06/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng mức đầu tư 433887 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 01/2019 10000 0 20/02/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 02/2019 2000 0 20/02/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 03/2019 10000 0 18/03/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 04/2019 3000 0 18/04/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 05/2019 10000 15156 20/06/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 06/2019 10000 9211 28/06/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) 07/2019 5000 0 17/07/2019
Tổng số:   50000 24367