Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1
Mã dự án7396339
Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt2513
Ngày phê duyệt 28/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2018
Tổng mức đầu tư 65696 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 01/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 02/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 03/2019 0 0 20/03/2019
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 04/2019 1056 0 24/06/2019
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 05/2019 0 1056 20/05/2019
Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1 06/2019 358 0 24/06/2019
Tổng số:   1414 1056