Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1
Mã dự án7396339
Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt2513
Ngày phê duyệt 28/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2018
Tổng vốn đầu tư 65696 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện