Thông tin dự án
 • Tên dự ánBáo cáo KTKT trạm kiểm lâm số 12, hệ thống cấp điện cho trạm 12 và trạm 6 thuộc Vườn quốc gia YookDon
  Mã dự án7283680
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Yokdon
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 2389; Ngày phê duyệt 02/10/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2014
  Tổng mức đầu tư 9400 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện