Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
  Mã dự án7187248
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 4975/QĐ-UBND ; Ngày phê duyệt 21/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2012
  Tổng mức đầu tư 237660 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện