Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Mã dự án7187248
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt4975/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 21/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2012
Tổng vốn đầu tư 237660 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 01/2019 0 92
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 02/2019 0 120
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 03/2019 0 838
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 04/2019 0 3417
Tổng số:   0 4467