Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Mã dự án7187248
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt4975/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 21/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2012
Tổng vốn đầu tư 237660 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện