Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Mã dự án7187248
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt4975/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 21/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2012
Tổng mức đầu tư 237660 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 01/2019 0 92 25/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 02/2019 0 120 25/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 03/2019 0 140 30/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 04/2019 0 100 30/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 05/2019 0 223 30/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) 06/2019 0 150 25/06/2019
Tổng số:   0 825