Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Mã dự án7376862
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt4214/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 13/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 242831 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 01/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 02/2019 800 800
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 03/2019 3596 3596
Tổng số:   4396 4396