Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Mã dự án7402971
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2225/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 196999 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 01/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 02/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 03/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0