Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
  Mã dự án7402971
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 2225/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 196999 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện