Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Mã dự án7402971
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2225/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 196999 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện