Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Mã dự án7428127
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt3075-QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 152868 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 01/2019 167 167
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 02/2019 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 03/2019 98 98
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 04/2019 3811 3811 {0}
Tổng số:   4076 4076