Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Mã dự án7428127
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt3075-QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 152868 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 01/2019 167 167 22/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 02/2019 0 0 22/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 03/2019 98 98 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 04/2019 3811 3811 {0} 24/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 05/2019 128 128 {0} 27/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 06/2019 75 75 {0} 22/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 07/2019 17 17 {0} 23/07/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) 08/2019 180 180 {0} 21/08/2019
Tổng số:   4476 4476