Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế)
  Mã dự án7370228
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 2813/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 02/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 147278 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 01/2022 214 214 01/06/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 02/2022 71 71 01/06/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 03/2022 91 91 01/06/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 04/2022 111 111 01/06/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 05/2022 82 82 24/06/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 06/2022 30 30 24/06/2022
Tổng số:   599 599