Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7371301
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt3400/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 17/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 289600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 01/2019 259 259 26/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 02/2019 30 30 22/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 03/2019 148 148 23/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 04/2019 233 233 26/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 05/2019 136 136 05/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 06/2019 143 143 26/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 07/2019 150 150 29/07/2019
Tổng số:   1099 1099