Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7371301
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt3400/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 17/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 289600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 01/2019 259 259
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 02/2019 30 30
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 03/2019 148 148
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 04/2019 205 205
Tổng số:   642 642