Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
  Mã dự án7371301
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt 3400/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 17/08/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 289600 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 01/2022 108 108 30/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 02/2022 0 0 30/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 03/2022 142 142 30/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 04/2022 92 92 30/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 05/2022 78 78 30/05/2022
Tổng số:   420 420