Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định)
Mã dự án7359296
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt3544
Ngày phê duyệt 26/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 275805 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 01/2019 108 810
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 02/2019 78 78
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 03/2019 119 428
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 04/2019 110 110
Tổng số:   415 1426