Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định)
Mã dự án7359296
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt3544
Ngày phê duyệt 26/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 275805 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 01/2019 108 810 18/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 02/2019 78 78 18/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 03/2019 119 428 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 04/2019 110 110 24/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 05/2019 174 174 20/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 06/2019 93 93 19/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 07/2019 1380 115 23/07/2019
Tổng số:   2062 1808