Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Mã dự án7366392
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt1093/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/05/2018
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 153898 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 01/2019 239 239 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 02/2019 0 0 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 03/2019 112 112 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 04/2019 140 140 20/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 05/2019 140 140 20/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 06/2019 150 150 04/07/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 07/2019 0 0 23/07/2019
Tổng số:   781 781