Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Mã dự án7366392
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt1093/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/05/2018
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 153898 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện