Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
  Mã dự án7366392
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 1093/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 31/05/2018
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2022
  Tổng mức đầu tư 153898 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện