Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận)
Mã dự án7403187
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt3251/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 01/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 164517 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 01/2019 42 42 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 02/2019 43 43 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 03/2019 67 67 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 04/2019 94 94 {0} 08/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 05/2019 59 59 08/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 06/2019 0 0 24/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 07/2019 0 0 22/08/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 08/2019 0 0 22/08/2019
Tổng số:   305 305