Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận)
Mã dự án7403187
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt3251/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 01/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 164517 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện