Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận)
Mã dự án7305290
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt3659
Ngày phê duyệt 20/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 113240 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 01/2019 185 0 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 02/2019 190 0 21/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 03/2019 190 0 18/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 04/2019 190 0 22/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 05/2019 193 147 20/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 06/2019 193 38 19/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 07/2019 252 57 26/07/2019
Tổng số:   1393 242