Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị)
Mã dự án7362234
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt1405/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 08/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 288069 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện