Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị)
Mã dự án7362234
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt1405/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 08/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 288069 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 01/2019 200 200 22/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 02/2019 229 229 22/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 03/2019 47 47 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 04/2019 112 112 16/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 05/2019 17 17 20/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 06/2019 374 374 19/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) 07/2019 35 35 22/07/2019
Tổng số:   1014 1014