Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị)
Mã dự án3017842
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 149640 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện