Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa)
Mã dự án7304675
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệtSố 4613/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 10/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
Tổng mức đầu tư 317390 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 01/2019 0 0 04/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 02/2019 0 0 04/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 04/2019 0 0 23/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 05/2019 0 0 23/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 06/2019 518 518 21/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 07/2019 686 686 14/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) 08/2019 4623 4623 14/08/2019
Tổng số:   5827 5827