Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa)
Mã dự án7304675
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệtSố 4613/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 10/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
Tổng vốn đầu tư 317390 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện