Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT Nghệ An)
Mã dự án7368029
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư và xây dựng Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 35118 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT Nghệ An) 01/2019 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT Nghệ An) 02/2019 0 3545
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT Nghệ An) 03/2019 0 900
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT Nghệ An) 04/2019 0 0
Tổng số:   0 4445