Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7301076
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 251751 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 01/2019 1500 0 20/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 02/2019 1300 0 20/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 03/2019 2183 0 20/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 04/2019 6000 373 19/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 05/2019 8000 0 20/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 06/2019 12000 0 20/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 07/2019 5000 3493 20/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 08/2019 4650 0 20/08/2019
Tổng số:   40633 3866