Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7301076
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 251751 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 01/2019 500 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 02/2019 300 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 03/2019 2000 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi) 04/2019 6000 373
Tổng số:   8800 373