Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng)
Mã dự án7333876
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai WB.5 Đà Nẵng
Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 249898 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 01/2019 0 0 26/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 02/2019 0 0 26/02/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 03/2019 0 0 21/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 04/2019 0 0 {0} 24/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 05/2019 0 0 {0} 27/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 06/2019 0 0 {0} 24/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 07/2019 0 0 {0} 25/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 08/2019 0 0 {0} 08/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng) 09/2019 0 0 {0} 25/09/2019
Tổng số:   0 0