Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định)
Mã dự án7375463
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 165738 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 01/2019 4050 0 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 02/2019 5050 0 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 03/2019 3554 0 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 04/2019 2580 0 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 05/2019 1055 224 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 06/2019 1055 110 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 07/2019 2726 78 22/08/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định) 08/2019 0 11756 22/08/2019
Tổng số:   20070 12168