Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định)
Mã dự án7375463
Đơn vị báo cáoBan QLDA quản lý thiên tai tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt1370/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 11/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 165738 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện