Thông tin dự án

Tên dự ánTDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
Mã dự án7260717
Đơn vị báo cáoBan QLDA giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng
Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
Quyết định phê duyệt3000/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 06/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 197256 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 01/2019 0 0 01/03/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 02/2019 0 0 01/03/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 03/2019 0 0 22/03/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 04/2019 0 0 23/04/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 05/2019 0 0 22/05/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 06/2019 0 0 12/08/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 07/2019 0 0 12/08/2019
TDA kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 08/2019 0 0 12/08/2019
Tổng số:   0 0