Thông tin dự án

Tên dự ánTDA kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An
Mã dự án7281125
Đơn vị báo cáoBan QLDA giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt3000/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 06/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 335386 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
TDA kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 01/2019 0 0
TDA kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 02/2019 0 0
TDA kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 03/2019 0 0
TDA kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0