Thông tin dự án

Tên dự ánTDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang
Mã dự án7281107
Đơn vị báo cáoBan QLDA giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt3000/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 06/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 142035 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 01/2019 0 0 01/03/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 02/2019 0 0 01/03/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 03/2019 0 0 22/03/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 04/2019 0 0 23/04/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 05/2019 0 0 22/05/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 06/2019 0 0 12/08/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 07/2019 0 0 12/08/2019
TDA nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang 08/2019 0 0 12/08/2019
Tổng số:   0 0