Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
Mã dự án7398802
Đơn vị báo cáoCục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3515/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/08/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 499121 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 01/2019 0 0 12/02/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 02/2019 0 0 {0} 18/03/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 03/2019 500 0 07/05/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 04/2019 1100 969 07/05/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 05/2019 500 2570 20/06/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 06/2019 300 0 10/07/2019
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 07/2019 100 0 19/07/2019
Tổng số:   2500 3539