Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
  Mã dự án7398802
  Đơn vị báo cáoCục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3515/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 24/08/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
  Tổng mức đầu tư 499121 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện