Thông tin dự án
 • Tên dự ánSản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020
  Mã dự án7399580
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 726; Ngày phê duyệt 14/03/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
  Tổng mức đầu tư 16653 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện