Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7399580
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt726
Ngày phê duyệt 14/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 16653 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020 08/2019 0 0 25/09/2019
Sản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020 09/2019 47 47 25/09/2019
Tổng số:   47 47