Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7399580
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt726
Ngày phê duyệt 14/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 16653 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện