Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB6 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2239/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 17/09/2012
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng mức đầu tư 318381 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 01/2019 350 0 12/02/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 02/2019 300 0 12/02/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 03/2019 150 0 13/03/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 04/2019 150 0 16/04/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 05/2019 150 1409 15/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 06/2019 150 0 11/06/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 07/2019 0 0 18/07/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) 08/2019 50 0 12/08/2019
Tổng số:   1300 1409