Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp (ban TW)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4714
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng mức đầu tư 110090 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 03/2019 600 600 19/03/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 04/2019 700 700 19/04/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 05/2019 2267 2267 20/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 06/2019 699 699 19/06/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) 07/2019 380 380 22/07/2019
Tổng số:   4646 4646