Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW
Mã dự án3020533
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (TW)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 1592850 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 01/2019 2770 2250 21/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 02/2019 3270 2950 21/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 03/2019 7250 6750 01/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 04/2019 5250 5000 01/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 05/2019 8030 7730 13/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 06/2019 7270 7000 12/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 07/2019 8250 7750 22/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 08/2019 8899 8740 13/08/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW 09/2019 9040 8805 10/09/2019
Tổng số:   60029 56975