Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An)
Mã dự án118979
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 252116 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 01/2019 0 0 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 02/2019 104 104 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 03/2019 250 250 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 04/2019 109 109 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 05/2019 131 131 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 06/2019 104 104 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 07/2019 1042 1042 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 08/2019 95 95 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 09/2019 141 141 03/10/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 10/2019 260 260 15/10/2019
Tổng số:   2236 2236