Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định)
Mã dự án3018858
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 186365 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định) 01/2019 0 0 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định) 02/2019 0 0 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định) 03/2019 193 193 {0}
Tổng số:   193 193