Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Khánh Hòa)
Mã dự án7381985
Đơn vị báo cáoBan Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Khánh Hòa
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 278912 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện