Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Khánh Hòa)
  Mã dự án7381985
  Đơn vị báo cáoBan Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 698/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 30/03/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
  Tổng mức đầu tư 278912 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện