Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng)
Mã dự án3017387
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệtkẾ HOẠCH 6084/BNN-KH DIEU CHINH VỐN 2018
Ngày phê duyệt 09/08/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2019
Tổng mức đầu tư 268538 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 01/2019 0 0 {0} 13/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 02/2019 0 0 {0} 13/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 03/2019 0 0 {0} 15/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 04/2019 0 372 {0} 11/04/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 05/2019 0 655 {0} 14/05/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 06/2019 1138 1138 {0} 20/06/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 07/2019 0 4110 {0} 13/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) 08/2019 0 893 {0} 14/08/2019
Tổng số:   1138 7168