Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau)
Mã dự án3016322
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 310706 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 01/2019 2100 2100 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 02/2019 76 76 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 03/2019 79 79 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 04/2019 81 81 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 05/2019 76 76 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 06/2019 78 78 16/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau) 07/2019 3038 3038 16/08/2019
Tổng số:   5528 5528