Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau)
Mã dự án3016322
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng mức đầu tư 310706 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện