Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp cống Cầu Xe
Mã dự án7020674
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt2730/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 28/06/2017
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng mức đầu tư 323575 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cống Cầu Xe 01/2019 1700 0 {0} 20/03/2019
Nâng cấp cống Cầu Xe 02/2019 360 0 {0} 20/03/2019
Nâng cấp cống Cầu Xe 03/2019 550 0 {0} 20/03/2019
Nâng cấp cống Cầu Xe 04/2019 1044 0 {0} 18/04/2019
Nâng cấp cống Cầu Xe 05/2019 100 976 {0} 17/05/2019
Tổng số:   3754 976