Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7338299
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt2378
Ngày phê duyệt 20/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
Tổng vốn đầu tư 13541 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Sản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020 01/2019 1005 0
Sản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020 02/2019 600 0
Sản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020 03/2019 427 0
Sản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020 04/2019 300 0
Tổng số:   2332 0