Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7455074
Đơn vị báo cáoViện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt2539
Ngày phê duyệt 24/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 7803 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 01/2019 0 0 04/03/2019
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 02/2019 0 0 04/03/2019
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 03/2019 0 0 04/03/2019
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 04/2019 0 0 01/05/2019
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 05/2019 2000 897 15/05/2019
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 06/2019 1495 1495 24/06/2019
Tổng số:   3495 2392