Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020)
  Mã dự án7446883
  Đơn vị báo cáoViện cây lương thực và cây thực phẩm
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 804; Ngày phê duyệt 06/03/2018
  Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
  Tổng mức đầu tư 34132 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện