Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020)
Mã dự án7446883
Đơn vị báo cáoViện cây lương thực và cây thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt1052
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 34132 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 01/2019 850 0
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 02/2019 1400 0
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 03/2019 2100 68
Tổng số:   4350 68