Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống lạc, đậu tương
Mã dự án7443769
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2728
Ngày phê duyệt 30/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng mức đầu tư 29877 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sản xuất giống lạc, đậu tương 01/2019 0 463 22/03/2019
Sản xuất giống lạc, đậu tương 02/2019 0 0 22/03/2019
Sản xuất giống lạc, đậu tương 03/2019 0 0 {0} 22/03/2019
Sản xuất giống lạc, đậu tương 04/2019 0 0 21/04/2019
Tổng số:   0 463