Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống lạc, đậu tương
Mã dự án7443769
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2728
Ngày phê duyệt 30/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng vốn đầu tư 29877 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện