Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước
Mã dự án7189095
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt2602
Ngày phê duyệt 16/09/2009
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 198877 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 01/2019 5800 0 {0} 11/03/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 02/2019 5463 0 {0} 11/03/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 03/2019 2930 0 {0} 28/03/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 04/2019 5581 9093 {0} 24/04/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 05/2019 2665 0 {0} 20/05/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 06/2019 4861 5368 {0} 18/06/2019
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 07/2019 4712 6718 {0} 17/07/2019
Tổng số:   32012 21179