Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC hồ chứa nước Pa Khoang
  Mã dự án7258156
  Đơn vị báo cáoBan QLDA chuyên ngành NN và PTNT tỉnh Điện Biên
  Địa điểm thực hiệnĐiện Biên
  Quyết định phê duyệt 4616/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 09/11/2016
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
  Tổng mức đầu tư 97954 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện