Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC hồ chứa nước Pa Khoang
Mã dự án7258156
Đơn vị báo cáoBan QLDA chuyên ngành NN và PTNT tỉnh Điện Biên
Địa điểm thực hiệnĐiện Biên
Quyết định phê duyệt4616/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 09/11/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 97954 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang 01/2019 0 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang 02/2019 100 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang 03/2019 100 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang 04/2019 100 0 19/04/2019
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang 05/2019 50 0 20/05/2019
Tổng số:   350 0